Bowls on sale

I made these small improvised bowls for ANTWERP, a one evening event in Stockholm. They are for sale. Prices are from 300 SKR for the small ones (5-8cm) to 500 SKR for the largest (10-15 cm). The ones with a crow are 800 SKR. E-mail me if you’re interested in buying, mail@linusersson.com.

”När jag gjorde dem tänkte jag att det var lite som att teckna kroki, lite olika ställningar som en skål kan anta, korta och långa, hafsiga eller genomarbetade, några i kontrapose, andra på språng eller på väg att tappa balansen. Liksom i krokin blev det för mig en teknisk övning i att se och känna och forma, fast i det här fallet lera, och bli bättre på det. Det är tydligt att jag blev skickligare mot slutet, så pass att jag tyckte att de började tappa sina personligheter. Då var det dags att sluta.”